1 December: Sturing geven aan de Future Green City

1 December: Sturing geven aan de Future Green City

Op 1 december organiseerd de VVM Sectie Duurzaam Ondernemen een Symposium als Side-event van Future Green City 2016.

Ik zal een korte presentatie geven ingaande op de onderstaande vragen vanuit een transitieperspectief waarna interactieve discussierondes zullen volgen.
Voor een succesvolle/leefbare Future Green City is het noodzakelijk in te steken op groen in brede zin, inclusief mobiliteit, logistiek, energievoorziening, en water- en gezondheidsaspecten. Op al deze terreinen zijn over de afgelopen jaren veel nieuwe initiatieven ontstaan waarin duurzaamheid een drijvende kracht is naast de snel ontwikkelende technologische mogelijkheden op het gebied van informatie en communicatie, mobiliteit en energiewekking. Deze initiatieven leveren vaak lokaal maatwerk, maar dreigen soms ook aan hun eigen succes ten onder te gaan. Om het potentieel aan duurzaamheidswinst ten volle te benutten is samenwerking en schaalvergroting nodig.

 

Thema 2: Ontwerp en samenwerking: Hoe realiseren we de Future Green City? Hoe kan de aanleg van infrastructuur bijdragen aan een duurzame of circulaire economie? En hoe organiseren overheid, burgers en bedrijven samen een Future Green City? Moet en kan duurzaamheid planmatig worden verwezenlijkt. En moet de samenwerking tussen overheid, burgers en bedrijven gefaciliteerd worden? Of geloven we dat de groene stad vanzelf wel werkelijkheid wordt door snel verlopende technologische veranderingen en nieuwe lokale initiatieven door ondernemers en burgers?

(meer informatie en aanmelden zie website VVM)

Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedIn

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.