Essay: Circulaire economie

Wordt de transitie versneld of vertraagd?wordcloud-CE

De opkomst van de circulaire economie kent een interessante vernieuwingsdynamiek, het is een zoektocht van partijen met verschillende belangen. In een veelheid van visionaire ideeën en innovatieve praktijken zoeken gevestigde partijen en nieuwkomers naar een positie. Zo is het kabinet is voornemens dit jaar nog een Grondstoffenakkoord met het bedrijfsleven, de VNG en met ngo’s als Natuur en Milieu te sluiten. Maar we zien ook experimenten waarin de principes van de circulaire economie al in de praktijk gebracht worden (zie ook ons opiniestuk op duurzaamgebouwd.nl). In een nieuw gepubliceerd essay leggen wij deze veranderingsdynamiek bloot vanuit een transitieperspectief om te achterhalen hoe partijen de transitie versnellen of juist vertragen. Dit doen we aan de hand van de casus van de circulaire smartphone. Download het essay op de DRIFT-website.

Share...Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedIn

CC BY-NC-ND 4.0 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.